Inicijacija u Metodu IPAL na srpskom jeziku

Dubinski rad na sebi – poziv za uvodnu grupu

Institut IPAL je u svojih 30 godina rada razvio sopstveni metod obuke za psihološki i duhovni rad na sebi, koji omogućava prepoznavanje jedinstvene unutrašnje suštine svakog pojedinca. Metod rada na sebi obuhvata psihološku astrologiju (Liz Grin i dr.), simboličku kosmologiju (Matjaž Regovec), analitičku psihologiju (C. G. Jung), aktivnu imaginaciju i analizu snova.

Rad na sebi po Metodi IPAL bi značio stvaranje duboke duhovno-psihološke perspektive na život i omogućavanje lične etičke obnove i s tim povezane holističke transformacije pojedinca i njegovog okruženja. Namenjen je svima koji žele da upoznaju sebe i promene svoj život u pravcu većeg kvaliteta i blagostanja. Možemo unaprediti svoje funkcionisanje u međuljudskim odnosima, profesionalnom angažovanju i uopšte postići veći nivo samospoznaje a samim tim i više sreće i zadovoljstva u sebi i u neposrednom okruženju.

Program „Inicijacija u Metodu IPAL“ sastoji se od 50 susreta, koji se održavaju redovno, jednom nedeljno po četiri školska časa u dogovoreno vreme. Takođe uključuje prisustvovanje najmanje četiri celodnevna seminara po izboru. Svi praznici i slobodni termini se dogovaraju unutar grupe.

U prvom planu rada na sebi po Metodi IPAL je lično iskustvo, koje prati teorijsko izlaganje svake teme. Grupni sastanci stoga nisu predavanja, već individualni rad sa svakim pojedincem u dinamici grupe na osnovu njegovog psihološkog materijala (svesnog i nesvesnog).

Nesvesnom materijalu se pristupa uz pomoć aktivne imaginacije i natalne karte, koja se proučava i tumači u svetlu dotične teme. Akcenat je na radu na sebi, na svesnoj integraciji i praktičnoj upotrebi stečenog znanja u cilju samospoznaje.

Program „Inicijacija u Metodu IPAL“ završava se ispitom, koji je uslov za upis na diplomske studije i obuku u Metodi IPAL. Ukoliko ne želite da polažete ispit ili ga ne položite, dobićete potvrdu o učešću. Ispit je samostalna psihološko-astrološka interpretacija natalne karte izabranog trećeg lica tj primena znanja stečenog tokom programa. Za sertifikat je potrebno najmanje 80% prisustvovanja grupi.

Zašto bi neko došao na uvodnu grupu Inicijacija u Metodu IPAL?

Površnost života je ono stanje kada uđemo u praznu sobu i osetimo neko neobično uzbuđenje i tražimo neko brzo uverenje da pobegnemo od osećanja koja tinjaju ispod površine. Naši učesnici imaju koristi od dolaska na IPAL, radi dubinskog rada na sebi Metodom IPAL u skladu sa dinamikom grupnog procesa. Ove prednosti su lični rast, razvoj komunikacijskih veština i izgradnja jakih međuljudskih odnosa i doživljaja sreće. Ovde stavljamo veliki naglasak na jedinstveno iskustvo grupnog učenja i podršku koju pružaju tutor i drugi učesnici.

Polaznici Metode IPAL programa doživljavaju pozitivne promene u svom ličnom i profesionalnom životu nakon završetka Incijacije u Metodu IPAL i studiranja na diplomskom programu. Mnogi diplomci koji su uspešno završili naše školovanje postigli su svoje ciljeve i promenili svoje živote na bolje i postigli bolji kvalitet života i osjećaj ispunjenosti smisla i dubine života.

Vođa grupe na srpskom jeziku je Nadine Radesky dipl. IPAL.

Kontakt za sve informacije: +386 40 489 108, nadineradesky.ipal@gmail.com

Facebook grupa Metoda IPAL Srbija

VIKEND Metoda IPAL: 14. 6. do 16. 6. 2024

Za vas smo pripremili radionicu Vikend Metoda IPAL, gde ćemo detaljnije predstaviti sadržaj i prednosti Metode IPAL programa i omogućiti potencijalnim učesnicima da upoznaju tutorku i na taj način da se povežu sa drugima koji su već doživeli pozitivne promene uz pomoć naše metode. Ovo će vam dati lični dodir i bolju predstavu o tome šta možete očekivati od programa.

Nadine Radesky, dipl. IPAL se pridružila uvodnoj grupi na institutu 2003. godine, a sertifikat je dobila 2008. Zatim je bila deset godina aktivna u Jungovoj postdiplomskoj studijskoj grupi za alhemiju. Diplomirala je 2020. godine na temi „Voda – kolevka života i izlazak (egzodus) iz neptunske arhetipske zamke“. Aktivno radi kao tutor na IPAL institutu. Po obrazovanju je vaspitač. Od 2008. godine radi konsultantski i terapijski rad sa ljudima na usavršavanju psihičkog zdravlja i kvaliteta života. U svom terapeutskom radu, ona se uglavnom fokusira na generacijsku traumu i istraživanje snova i nesvesnog u oblasti konsolidovanih tradicionalnih duhovnih starih tradicija sa kognitivnim životnim iskustvom. U slobodno vreme se posvećuje jogi, meditaciji i šetnji prirodom.